La conversió dels drets de pagament 2015-2022 del Règim de Pagament Bàsic (RPB) i del Règim de Petits Agricultors (RPA) és un dels efectes de la nova PAC, la qual entrarà en vigor l’any vinent 2023 fins al 2027.

La reforma de la nova PAC preveu la desaparició dels règims RPB i RPA, i els drets que hi estaven vinculats es convertiran al nou Ajut bàsic a la renda per a la sostenibilitat (ABRS).

Els titulars de drets a data 31 de desembre de 2022, tant de drets RPB com RPA, passaran automàticament a ser titulars de drets ABRS a 1 de gener de 2023. La conversió dels drets es farà en dues etapes:

  1. Conversió provisional dels drets: es fonamentarà, d’una banda, en les equivalències de regions de la taula adjunta i d’una altra en la superfície de l’explotació el 2022. Es publicarà abans d’inici sol·licitud única 2023.
  2. Conversió definitiva dels drets: es fonamentarà, d’una banda, en les equivalències de regions de la taula adjunta i d’una altra en la superfície de l’explotació el 2023. Es publicarà l’abril del 2024.

La taula equivalent de les regions del període 2015-2022 i les del 2023-2027 existents a Catalunya és la següent: