Nova plataforma de gestió de dejeccions ramaderes i la fertilització eDERAN

eDERAN agruparà els tràmits següents:

 • Presentació de plans de gestió de dejeccions ramaderes (PGDR)
 • Gestió de terres (GTE)
 • Traçabilitat (GPS) en fertilització
 • Declaració anual de nitrogen (DAN)

 

Funcionalitats actuals a eDERAN

Consulta de dades de l’apartat de Gestió de terres (GTE)

 • Persones titulars de terres
  Poden consultar els seus recintes fertilitzables i veure a quin Pla de gestió de les dejeccions ramaderes estan cedits.
  Aquesta informació fins ara s’ha facilitat als titulars un cop l’any (mitjançant la DUN) ara a eDERAN es disposarà d’informació actualitzada.
  També s’obté informació complementària dels recintes fertilitzables (si es troba en zona vulnerable, quantitat de nitrogen de dejeccions aplicable com a màxim a l’any).
 • Dades obertes (Cercador dades públiques):
  Totes les persones que accedeixin a eDERAN poden consultar informació genèrica sobre els recintes fertilitzables si es troben en zona vulnerable o no, si és de secà o regadiu i la seva superfície.

Opcionalment, per fer totes aquestes consultes la persona titular pot autoritzar a una altra persona que actuï en nom seu, mitjançant una autorització. Aquesta autorització es fa des de la mateixa e-DERAN i es poden afegir i eliminar en qualsevol moment.

 

Futur eDERAN

Pel que fa a la gestió de terres (GTE)

 • La plataforma permetrà donar de baixa terres del PGDR al que s’han cedit.
 • Es podrà promocionar un recinte, és a dir, que el recinte constarà com a interessat en rebre dejeccions ramaderes (fresques o tractades) com a fertilitzant.
 • Es podrà consultar l’històric del Plans de gestió als quals s’han cedit els recintes.
 • Activació d’avisos. Les persones titulars rebran un avís quan:
  • Es detecti que un recinte forma part de més d’un PGRD. Si aquest fet es dona, cal que accedeixi a eDERAN per a resoldre la duplicitat.
  • Si la seva explotació agrícola requereix disposar d’assessorament en fertilització.

Consulta de dades obertes

 • Qualsevol usuari, un cop identificat, quan accedeixi a eDERAN podrà consultar quines terres estan marcades com a interessades en rebre dejeccions ramaderes (fresques o tractades) com a fertilitzant (promocionades).

Vinculacions

 • Les persones titulars podran vincular-se amb entitats externes per dur a terme gestions concretes dins eDERAN

Traçabilitat d’aplicacions i transport GPS

 • La plataforma permetrà fer l’enviament de dades sobre la traçabilitat GPS.

Gestió de les dejeccions ramaderes i altres fertilitzants orgànics (PPG)

 • La plataforma permetrà l’elaboració i presentació de plans de gestió de dejeccions ramaderes per a explotacions ramaderes, per a centres de gestió de dejeccions i per a gestors de residus.

Declaració anual de nitrogen (DAN)

 • Les persones titulars d’explotacions agrícoles i ramaderes podran accedir directament a l‘aplicació informàtica que permet fer i presentar la DAN.