Educació ambiental

Projectes realitzats

  • Projecte per a la creació d’una àrea recreativo-forestal de caràcter lúdic i educativo-ambiental als terrenys municipals de Can Duran (terme municipal de Montcada i Reixach, Vallès Occidental).
  • Visites guiades a les potabilitzadores de l’empresa “ATLL, Potabilitzadora de Cardedeu i Potabilitzadora d’Abrera”
  • Disseny i realització de la campanya de sensibilització per evitar els abocaments incontrolats a la comarca d’Osona
  • Disseny dels quaderns pels alumnes i guies pels professors de l’Escola de Natura de Can Clarens (Vallgorguina, Vallès Oriental)
  • Desenvolupament de materials didàctics i organització i direcció de sortides de camp per a les escoles de la ZER Baix Priorat (1999-2007)