El DARP farà efectiu el dijous 24 de març el pagament de dos ajuts associats de la Política Agrària Comuna (PAC), per un import global de 7.534.508 euros a 5.541 beneficiaris. Es correspon al pagament del 100% dels ajuts.

Aquests ajuts que formen part del primer pilar de PAC, són íntegrament finançats per fons FEAGA (UE) i estan destinats a atendre a sectors específics amb risc de disminució o abandonament de la producció.

Ajut associat per a les explotacions que mantenen vaques alletants

  • Objectiu: garantir la viabilitat econòmica i reduir el risc d’abandonament de les explotacions de vaques de carn que alleten les seves cries.
  • Dades del pagament: 1.465 productors, que rebran un total de 6.358.958 euros.
  • Import unitari: 95,877347 €/cap

Cal destacar el gran impacte d’aquest ajut en comarques com Osona (1.063.462 € i 203 beneficiaris), el Ripollès (1.029.101 € i 220 beneficiaris), el Berguedà (726.846 € i 149 beneficiaris), la Cerdanya (479.384 € i 123 beneficiaris), el Pallars Sobirà (474.549 € i 119 beneficiaris), i la Garrotxa (422.447 € i 111 beneficiaris), entre altres.

Ajut associat als conreus proteics

  • Objectiu: contribuir a l’autonomia alimentària del sector ramader basada en els cultius d’alt contingut proteic amb destinació a la seva utilització en alimentació animal.
  • Dades del pagament: Proteaginoses i lleguminoses: 2.642 productors, que rebran un total de 729.009 euros. Oleaginoses: 1.434 productors, que rebran un total de 446.541 euros.
  • Import unitari: Proteaginoses i lleguminoses: 48,062489 €/ha; Oleaginoses: 38,149296 €/ha

Pel que fa a la resta d’ajuts associats que resten pendents de pagament (explotacions de boví d’engreix i explotacions d’oví i cabrum) està previst el seu pagament durant el mes d’abril.