El Departament d’Agricultura ha estat enviant aquest dies, per correu postal i per correu electrònic, una carta informativa sobre determinades incidències que podrien afectar parcialment a l’ajut de pagament bàsic.

L’objectiu d’aquesta comunicació es informar al productor de les incidències detectades per tal de resoldre-les, si és el cas. En general, aquestes situacions no exclouen del pagament de la bestreta que es farà properament. Les que sí que afectaran al pagament de la bestreta són les relacionades amb l’incompliment dels requisits per l’assignació de drets de PB (no ser agricultor actiu, no tenir activitat agrària, etc.).

Un cop rebudes les comunicacions per escrit podreu fer les al·legacions que considereu pertinents i  portar-les a l’oficina comarcal corresponent. Per qualsevol consulta, o si necessiteu ajuda per la redacció de les al·legacions, no dubteu en contactar amb nosaltres.