-> Índex d’ajuts

Ajut a les pastures que estableixin illes de biodiversitat (ecorègim P2A)

L’objectiu d’aquest ecorègim és evitar la pèrdua d’hàbitats i espècies que estan desapareixent. També permetrà completar el cicle dels lepidòpters i altra fauna invertebrada.

CONDICIONS GENERALS A TOTS ELS ECORÈGIMS (ER)

• Acollir-se, és voluntari.
• Ser Agricultor Actiu.
• Complir amb la condicionalitat agrícola condicionalitat ramadera reforçada.
• Es pot demanar aquest ajut a tota la finca o només una part, segons convingui. No obstant, en un recinte només es pot sol·licitar i cobrar un únic ecorègim a escollir (independentment de si es fa més d’una pràctica).
• Les superfícies de regadiu que hagin estat sancionades per un ús il·legal de l’aigua NO podran rebre ajuts de l’ecorègims.
• S’hauran d’anotar totes les actuacions realitzades a les terres al quadern d’explotació mentre no estigui disponible el QIE.
• No s’aplicaran penalitzacions a la campanya 2023.

CONDICIONS ESPECÍFIQUES P2A

• Ser titular d’una explotació de boví, oví, cabrum i equí al REGA “Producció i reproducció” de carn, llet o mixta.

• Establir illes de biodiversitat a les pastures de la finca.
Com? —> Deixant un 7% de la superfície acollida com a illes (han de ser pastures permanents o pastures de <5 anys) , és a dir, zones sense segar i sense fer cap activitat agrària (pasturar) fins al 31 d’agost Illes = ANP (àrees no productives, “zones de no sega”   i/o  EP (elements del paisatge).

• Els elements del paisatge (EP) s’hauran d’identificar a la DUN si no apareixen a la SIGPAC. Poden ser bardisses, arbres aïllats, arbres en filera, arbres en grup, marges, basses/llacunes/abeuradors natural, illes i/o enclavaments de vegetació natural, roques o munts de pedra, terrasses o construcció tradicionals.

• Les zones de no sega es podran pasturar (respectant càrrega ramadera), segar, treballar el sòl, sembrar o fer una activitat de manteniment, a  partir de l’1 de setembre. En aquestes zones no es poden aplicar herbicides. Anotar al quadern/QiE les dates dels treballs efectuats (com a màxim, apuntar-ho abans dels 30 dies posteriors).

QUANTIA DE L’AJUT

• Deixar illes de biodiversitat en pastures humides –> 62,16 €/ha.
   Deixar illes de biodiversitat en pastures mediterrànies –> 40,96 €/ha.
• Degressivitat: en cas de manca de dotació financera,  l’import per hectàrea es reduirà per les superfícies que superin el llindar de 95 Ha (en el cas de pastures mediterrànies) o 65 Ha (en el cas de pastures humides).

 

Sol·licitud de l’ajut

La sol·licitud d’aquest ajut s’ha de fer a través de la DUN.

+INFO: AGRO90, SL – Entitat col·laboradora del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.  Telèfon: 93.877.16.68 | Correu: info@agro90.com

 

-> Índex d’ajuts