Estudi de danys

Estudis realitzats

  • Estudi dels danys per ozó en els boscos de Catalunya i Balears. Peticionari: Dirección General de Conservación de la Naturaleza –Ministerio de Medio Ambiente- Estudi anual des de 1996.
  • Estudi de l’estat de la vegetació del Parc Nacional de Cabrera, Illes Balears. Peticionari: Dirección General de Conservación de la Naturaleza –Ministerio de Medio Ambiente- Estudi anual des de 1997.
  • Estudi dels danys per pluja àcida en els boscos de Catalunya i Balears (recollida i analítica foliar). Peticionari: Dirección General de Conservación de la Naturaleza –Ministerio de Medio Ambiente-. Estudi anual des de 1987.
  • Recollida de mostres foliars a les rodalies de les Centrals Tèrmiques de Cercs (Catalunya) i Endesa-Andorra (Aragó). Peticionari: Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF). Anys 1987, 1988 i 1989.
  • Determinació de la presència de Bursaphelencus sp a les Illes Balears. Peticionari: Govern Balear