AGRO90, SL, com a Entitat d’assessorament agrari de Catalunya, té una àmplia experiència en el sector ramader. A continuació us mostrem els serveis que oferim a aquest sector:

Projectes constructius de granges i construccions ramaderes

Projectes d’obra

Realitzem projectes constructius de granges, legalització d’activitats ramaderes, adequacions a la normativa vigent i projectes de canvis (substancials o no) d’explotacions.
Legalització d'activitats ramaderes i canvis d'orientació

Projectes d’activitat

Demanem els informes favorables relatius als diferents factors que intervenen en l’activitat: ACA, Agència de residus, DAAM Pla de Dejeccions, Sanitat animal, etc.
Assessorament de l'empresa ramadera

Plans de Gestió de Dejeccions Ramaderes

Redacció dels  Plans de dejeccions ramaderes (PGDR) per la correcta gestió dels fems i/o purins.
Informes de compatibilitat urbanística

Registre d’explotacions ramaderes

Inscripció de la granja al registre d’explotacions ramaderes.
Estudis d'impacte i integració paisatgística

Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística (EIIP)

Necessari per a la integració paisatgística de noves construccions.
Tramitació dels ajuts de la PAC

Ajuts ramaders DUN

Tramitació de la  DUN, Contracte global d’explotació, joves agricultors, plans de millora, modernització d’instal·lacions…
Valoració d'instal·lacions ramaderes

Valoracions

Valoració de  construccions i instal·lacions ramaderes.
Legalització de nuclis zoològics

Nucli zoològic

Legalització de nuclis zoològics: gosseres, ocells, granges escola, etc.