El Decret 40/2014, de 25 de març, d’ordenació de les explotacions ramaderes, estableix que les explotacions porcines han de disposar d’una zona per tal que el personal i les visites es puguin canviar de roba i de calçat, amb roba i botes d’ús exclusiu per a l’explotació de fàcil neteja i desinfecció o d’un sol ús. S’exclou d’aquest requisit a les explotacions extensives, semiintensives i de petita capacitat. El decret també especifica
que les explotacions del grup especial porcí i els centres de testatge han de disposar de dutxes als vestidors.

L’evolució de la Peste Porcina Africana a Europa, el seu risc de propagació, així com altres amenaces sanitàries amb greus repercussions pel sector, obliga a reforçar i ampliar aquests requisits amb l’objectiu d’incrementar els nivells de bioseguretat de les explotacions porcines.

En aquest sentit, el projecte de modificació del Decret 40/2014 té previst incloure que els vestidors de totes les explotacions porcines (excepte les d’autoconsum i extensives), hauran de complir amb les següents condicions:

a) Estar ubicat a l’entrada l’explotació, de manera que s’eviti el desplaçament de persones amb la roba i calçat de l’exterior per l’interior del perímetre.

b) Disposar d’una entrada i una sortida cap a l’interior de l’explotació, que permeti una diferenciació clara de la zona bruta i de la zona neta pel personal de l’explotació i les visites.

c) Disposar d’una pica per a rentar-se les mans i d’una dutxa en bon estat de funcionament, amb aigua calenta.

d) Disposar sempre de roba neta i calçat net d’ús exclusiu.

e) Mantenir-se ordenat i en bon estat de neteja.

A partir de l’entrada en vigor de la modificació del Decret 40/2014, s’aplicarà de la manera següent:

  • Explotacions noves i vestidors de nova construcció per a explotacions existents, han de complir tots els requisits especificats anteriorment.
  • Per les explotacions existents que disposin de vestidor, s’establirà un periode transitori de sis mesos per adaptar-se als requisists c,d i e.
  • En previsió de les modificacions del Decret 40/2014 que entraran en vigor a curt termini, per part de la Subdirecció general de ramaderia es recomana que totes les tasques de nova construcció, millora i reacondicionament dels vestidors de les explotacions porcines, es facin seguint els futurs requeriments indicats en aquest comunicat.

Documents adjunts