Plans Tècnics de Gestió Cinegètica

Els plans tècnics de gestió cinegètica (PTGC) són els instruments de planificació cinegètica, que tenen com a finalitat aconseguir un ús sostenible de les espècies de caça, compatible amb la conservació dels ecosistemes i de les espècies amenaçades. 

Des del 7 de juliol de 2004 (Ordre MAH/226/2004, de 16 de juny de 2004) els PTGC han de ser elaborats per un facultatiu competent i, per tant, signats indicant nom i cognoms i titulació.

 

Plans Tècnics de Gestió Cinegètica

PTGC d’una finca de 4410 ha  als TM. Cànovas i Samalús, La Garriga .
PTGC d’una finca de 632 ha al TM. Castellar del Vallès.
PTGC d’una finca de 689 ha als TM. Figaró, La Garriga, Cànoves i Tagamanent
PTGC d’una finca de 451 ha al TM de Les Llosses.
PTGC d’una finca de 1438 ha als TM. de El Brull, Tagamanent i Aiguafreda.
PTGC d’una finca de 475 ha al TM. de Viladrau.
PTGC d’una finca de 880 ha al TM. de Gòsol .
PTGC d’una finca de 219 ha al TM. Sant Llorenç Savall.
PTGC d’una finca de 392 ha als TM de Manresa i el Pont de Vilomara.

Si s’han patit danys per espècies cinegètiques o s’està en risc de patir-los i es vol realitzar una cacera per minimitzar aquests danys fora de la època hàbil de caça o dins la època de veda, es pot sol·licitar una autorització excepcional de caça per danys

En el cas del senglar i que la cacera es vulgui dur a terme durant la temporada d’estiu (període comprés entre l’1 de juny i l’1 de setembre) i sigui una batuda o aguait diürn de porc senglar, s’haurà de comunicar una cacera de porc senglar a l’estiu. En el cas que no sigui una batuda ni un aguait diürn de porc senglar, s’haurà de sol·licitar una autorització excepcional de caça per danys.

En tots els casos, un cop realitzada la cacera, s’hauran de comunicar els resultats de caça/captura d’espècies cinegètiques per danys a l’agricultura, ramaderia i silvicultura.