AGRO90 té més de 25 anys d’experiència en el sector, l’avalen de l’ordre de 400 finques forestals privades gestionades. També ha realitzat varis projectes d’ordenació de forests públiques al territori català.

Plans de gestió forestal: PTGMF, PSGF, PO

Plans de gestió forestal

Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal (PTGMF), Plans Simples de Gestió Forestal (PSGF), Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal conjunta (PTGMFc).
Tramitació d'ajuts i treballs forestals

Ajuts forestals

Assessorament en els ajuts forestals vigents per a la realització de treballs forestals, o bé, per la redacció de nous plans de gestió.
Valoració de danys causats per incendis forestals o altres catàstrofes. Valoracions pericials.

Peritatges

Peritació de danys causats per incendis forestals o altres catàstrofes. Valoracions pericials.
Gestoria forestal

Gestoria forestal

Servei de gestoria forestal: informació normativa aplicable, tant ambiental com fiscal. Assessorament sobre possibilitats de demanda de productes forestals. Assessorament en treballs silvícoles.
Plantacions forestals

Plantacions forestals

Plantacions de creixement ràpid per a biomassa. Plantacions de frondoses nobles. Plantacions d’espècies inoculades amb fongs.
Projectes de comercialització

Biomassa

Gestió integral de projectes de biomassa. Estudis de rendibilitat econòmica de les masses forestals. Projectes executius.
Plans tècnics de gestió cinegètica, caça

Gestió cinegètica i piscícola

Plans Tècnics de Gestió Cinegètica (PTGC). Plans Tècnics de Gestió Piscícola (PTGP).
Projectes de recuperació d'àrees degradades i abocadors

Projectes de recuperació d’àrees degradades

Rompudes forestals

Rompudes forestals

Realització de tots els tràmits administratius necessaris per a l’execució de rompudes forestals.