La Guia de pràctiques correctes d’higiene en la producció i comercialització d’ous ecològics ha estat revisada pel Grup d’autocontrol de l’ACSA, el qual està compost per membres del Departament de Salut, del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Departament de Territori i Sostenibilitat, Agència Catalana del Consum, Agència de Salut Pública de Barcelona, Associació de Municipis de Catalunya i Federació de Municipis de Catalunya, amb la col·laboració del Consell de Consumidors de Catalunya.

Aquesta guia està dividida en dos grans blocs, un bloc que tracta sobre la producció d’ous ecològics i un altre sobre la comercialització, per distingir les dues activitats que es porten a terme a les explotacions. Per facilitar-ne la lectura, cada bloc té un color identificatiu. Al final de la guia hi ha els annexos.

La informació important es troba dins de requadres i els consells es mostren amb vinyetes de color verd. Els consells no són obligacions derivades de la legislació, però sí que són bones pràctiques pensades per ajudar-vos a millorar la gestió de l’explotació i del centre d’embalatge. També s’ha diferenciat la documentació que cal guardar i els registres que cal emplenar, per fer-ho clar i separar-ho del text explicatiu.