El passat dia 5 d’abril va sortir l’ordre ARP/35/2018, de 23 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d’explotació (Ordre de 23 de març, publicada al BOE núm. 83, de 5 d’abril).

L’objectiu del CGE és incentivar el desenvolupament de les funcions productives, econòmiques, mediambientals i socials de l’agricultura, amb la finalitat de fomentar la viabilitat de les explotacions agràries i assolir un desenvolupament rural sostenible.

Les persones titulars de l’explotació que sol·liciten algun dels ajuts associats al CGE assumeixen els compromisos corresponents a cada ajut, pels quals l’administració li concedirà una contraprestació.

Les línies d’ajuts associades en aquesta convocatòria 2018 són les següents:

Competitivitat:

 • Primera instal·lació de joves agricultors
 • Millora de la competitivitat de les explotacions agràries
 • Mitigació del canvi climàtic en explotacions agràries
 • Diversificació agrària

Sostenibilitat:

 • Compensació a les zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques
 • Pràctiques agroambientals
  • Obertes a nous sol·licitants:
   • Millora dels hàbitats esteparis de la Xarxa Natura 2000
   • Gestió i recuperació de prats de dall
   • Conservació de races autòctones
  • Només renovació de compromisos:
   • Gestió de zones humides
   • Apicultura per a la millora de la biodiversitat
   • Sistemes alternatius a la lluita química
   • Producció integrada
   • Gestió de la fertilització
   • Biodiversitat cultivada
  • Agricultura ecològica (oberta a nous sol·licitants)
  • Foment de la ramaderia ecològica (oberta nous sol·licitants)
  • Ajuts procedents de compromisos contrets en el PDR 2007-2013 (només renovació de compromisos):
   • Millora i foment de prats i pastures naturals en zones de muntanya
   • Millora de pastures en zones de muntanya per a la protecció del paisatge i la biodiversitat

Documents adjunts