Hípiques

A AGRO90 fem una gestió integral dels tràmits necessaris per l’obertura d’un centre hípic o escola d’equitació. A continuació mostrem aquells documents més rellevants per dur a terme l’activitat.

Avantprojecte i projecte bàsic d'una hípica,centre hípic o escola d'equitació

Avantprojectes i projectes bàsics

Projecte constructiu d'una hípica,centre hípic o escola d'equitació

Projectes constructius

Redacció de plans especials urbanístics d'una hípica,centre hípic o escola d'equitació

Redacció de Plans Especials Urbanístics

Estudis d'Impacte i Integració Paisatgística (EIIP)d'una hípica,centre hípic o escola d'equitació

Estudis d’Impacte i Integració Paisatgística (EIIP)

Projecte d'activitatd'una hípica,centre hípic o escola d'equitació

Projectes d’activitat

Pla de Gestió de Dejeccions Ramaderes (PGDR) d'una hípica,centre hípic o escola d'equitació

Plans de Gestió de Dejeccions Ramaderes (PGDR)

Projecte de Declaració d'Utilitat Pública o Interès Social d'una hípica,centre hípic o escola d'equitació

Projectes de Declaració d’Utilitat Pública o Interès Social