Avui, dins del programa de la VI Escola d’hivern de l’assessorament, s’ha parlat de la nova PAC. Els punts més destacables són els següents:

  • La confirmació que la nova PAC no entrarà en vigor fins al 2015, i per tant, que es prorroga un any l’actual sistema d’ajuts.
  • Abandonament dels drets històrics.
  • Pagament bàsic: la reforma proposa la desaparició dels tradicionals drets històrics. S’assignaran NOUS DRETS. Requisits: primer, haver declarat superfícies amb drets al 2013 o bé haver obtingut drets, via reserva nacional al 2014; segon, ser un agricultor actiu (encara queda per definir què significa). 1 dret per hectàrea admissible. El valor del dret dependrà del tipus de cultiu (de secà, de regadiu, pastures o conreus           permanents) i de la regió (lloc) on estiguis.
  • Pagament verd (ecològic o greening): serà un % del pagament bàsic. Es concedirà per hectàrea i beneficiarà a aquells agricultors que tinguin dret al pagament bàsic i que utilitzin alguna de les següents tres pràctiques agrícoles:

– Diversificació de cultius (la finca es dediqui a dos cultius diferents, finques entre 10 i 30ha, o tres diferents, en finques de >30ha) i de manera que el principal no superi el 70% del total de les terres cultivables que posseeixi l’agricultor.

– El manteniment de pastures permanents.

-Deixar almenys el 5% de les terres de l’agricultor com a superfície d’interès ecològic (bancals, franges de protecció, valor paisatgístic…).

  • Pagament addicional per a joves agricultors , menors de 40 anys, al començament de les seves activitats agràries. Es concedirà per agricultor i amb caràcter anual durant un màxim de 5 anys.
  • Pagament acoblat per a sectors prioritaris: per explotacions ramaderes (vaques alletants, boví de llet, vedells d’engreix i oví-cabrum), per cultius agrícoles com l’arròs, la fruita de secà, el tomàquet industrial i els cultius proteïcs. Tindrà una sèrie de requisits.
  • Altres consideracions:

– No es rebran els ajuts inferiors a 300 euros.

– Les petites explotacions (amb ajuts entre 500 i 1250€) no han de complir el greening o condicionalitat ambiental.

– Hi haurà convergència interna. Això vol dir que el productor que rebi més del valor mitjà/ha de la regió li donarà al que rebi menys.

– Cessions. A partir de l’1 de febrer de 2014. Al fer-la, important lligar-la amb una cessió de superfícies de cara a l’adquisició de drets al 2015.