L’import mínim d’ajut directe a percebre s’estableix en 100€ l’any 2015, en 200€ l’any 2016 i de 300€ a partir de l’any 2017.

S’estableix una modulació del 5% del pagament base per imports superiors a 150.000€.

Hi hauran penalitzacions per incompliment de requisits.