El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació farà l’ingrés durant el mes d’abril d’una ajuda extraordinària per compensar l’increment de preu dels fertilitzants. En aquest pdf podeu consultar els beneficiaris de l’ajut i la quantia.

https://www.fega.gob.es/es/ayudas-excepcionales-productores-sectores-agrarios/ayudas-fertilizantes

Documents adjunts