Projectes de restauració de zones degradades
Estudis de flora i fauna
Certificació energètica en edificis
 • Projectes de restauració de zones degradades.
 • Projectes de clausura d’abocadors.
 • Estudis d’Impacte Ambiental (EIA).
 • Estudis d’Impacte i Integració Paisatgística (EIIP).
 • Estudis d’avifauna.
 • Estudis i modelització paisatgística.
 • Estudis acústics.
 • Inventaris de flora i fauna.
 • Informes de sostenibilitat ambiental.
 • Valoració de danys sobre masses forestals.
 • Mapes de vegetació.
 • Certificació energètica d’edificis.