­

Objectius

Revaloritzar les àrees de cultius de secà dins de la Zona d’Especial Protecció de les Aus (ZEPA) amb tècniques agronòmiques que afavoreixin l’hàbitat de l’avifauna i incrementin les seves poblacions. Es pretén adaptar les pràctiques agrícoles convencionals compatibilitzant-les amb la conservació de la ZEPA.

Requisits de la mesura

Requisits comuns

  • La superfície que s’aculli a aquesta mesura ha d’haver estat dedicada al cultiu, al guaret o a l’aprofitament ramader durant els 2 últims anys, i han d’haver estat declarades a la DUN aquests últims dos anys.

Requisits gestió de cereals i superfícies lliures de sembra

  • Realitzar les tasques establertes en aquesta actuació com a mínim al 50% de la superfície de cultius de cereal d’hiverns de l’explotació que es troben en la ZEPA de la Plana Agrícola de Xarxa Natura 2000.
  • La superfície mínima en la que es dur a terme l’actuació és de 2 hectàrees de cereals d’hiverns (amb inclusió de la seva corresponent superfície lliure de sembra).

Requisits gestió del guaret

  • La superfície mínima on es du a terme l’actuació és de 0,5 hectàrees de guaret.
  • Els guarets amb coberta herbàcia es podran canviar d’ubicació (recinte) després de tres anys agrícoles seguits mantenint els criteris generals.
  • L’aixecament dels guarets per a la seva conversió en cultiu s’haurà de realitzar sempre a partir de l’1 de setembre.

Incompatibilitats

Agricultura ecològica 2014-2020

Quantia dels ajuts

Gestió de cereals i superfície lliure de sembra sense coincidència amb el component verd: 163 €/ha
Gestió de cereal i superfície lliure de sembra amb coincidència amb el component verd: 145 €/ha
Gestió del guaret: 266 €/ha

Sol·licitud de l’ajut

La sol·licitud d’aquest ajut s’ha de fer a través de la DUN.

+INFO: AGRO90, SL – Entitat col·laboradora del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.  Telèfon: 93.877.16.68 | Correu: info@agro90.com

-> Índex d’ajuts

Translate »