S’ha publicat l’ORDRE ARP/36/2020, d’1 d’abril, per la qual es modifica l’Ordre ARP/93/2018, de 19 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts a la gestió forestal sostenible en el marc del Programa dedesenvolupament rural de Catalunya 2014-2020, amb l’objectiu d‘aprovar el procediment de tramitació telemàtica de sol·licituds.

Per tenir més informació, consulteu l’ordre i la base dels ajuts: