El Departament de Territori i Sostenibilitat va publicar la setmana passada el nou mapa de zones vulnerables de Catalunya.

Us adjuntem la circular amb la informació, així com l’Ordre TES/80/2021, de 9 d’abril, per la qual es revisen les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats procedents de fonts agràries i s’apliquen les mesures del programa d’actuació a les zones vulnerables, on s’estableix el nou mapa.

Es mantenen totes les zones vulnerables existents  i s’amplien en 44 nous municipis, junt amb l’Ampolla que passa a abastar la totalitat del municipi, excepte la part situada al marge dret del canal Nou de Camarles.

Adjuntem relació de nous municipis afectats.