A partir de la campanya 2017 l’agricultor podrà d’accedir al contingut de la resolució dels seus ajuts i de la comunicació dels diferents pagaments de la campanya a
Consulta Pública https://aplicacions.agricultura.gencat.cat/dar_punic en el moment en que aquests es produeixin.

Consulta pública és la mateixa aplicació amb la que fins ara podia consultar els drets de pagament bàsic o les resolucions en format pdf dels ajuts. El beneficiari s’haurà d’identificar a l’aplicació amb el mateix codi i contrasenya que el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació va facilitar als beneficiaris a l’inici de la campanya DUN 2018.

La resolució dels ajuts es notificarà mitjançant publicació d’un Anunci al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (e-tauler). NO s’enviaran resolucions en format paper.

Uns dies abans de la publicació de cadascuna de les resolucions i comunicacions de pagament del ajuts a Consulta Pública, s’enviarà un avís mitjançant correu electrònic a les entitats col·laboradores i als beneficiaris per a que en tinguin coneixement. Igualment es farà publicitat del mateix mitjançant l’ús de les diferents xarxes socials i portals del DARP. Dins de la resolució hi trobaran un enllaç directe a Anunci de l’e-tauler.

La data de publicació de l’Anunci de les resolucions serà la que donarà inici al període de presentació de recurs d’alçada, quan sigui el cas.

Aquest nou sistema el començarem amb la resolució de l’ajut de Pagament Bàsic 2017 i posteriorment s’aniran publicant la resta de resolucions dels ajuts directes per superfície 2017. En una segona fase (passat l’estiu) es disposarà de la resolucions de greening 2017, ajuts ramaders 2017 i d’altres.

Així doncs, d’acord amb aquest nou format, a partir de l’1 de juny es disposarà de la resolució de l’ajut de Pagament Bàsic 2017.

Contra aquesta resolució es podrà presentar recurs d’alçada en el termini d’un mes a partir de l’endemà de la publicació de l’ANUNCI de notificació a l’e-tauler, prevista per al mateix 1 de juny.

Des de la mateixa resolució electrònica es podrà accedir a l’ANUNCI publicat a l’e-tauler.

A partir de dilluns 28 de maig s’enviarà avís als beneficiaris de l’ajut de pagament bàsic 2017 comunicant que l’1 de juny tindran disponible la seva resolució.

La resolució dels ajuts es notificarà mitjançant publicació d’un Anunci a l’e-tauler. NO s’enviaran resolucions en format paper.