El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya convoca, avui divendres, els ajuts associats al Contracte Global d’Explotació (CGE) per a l’any 2016, com publica el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC),  els quals s’emmarquen en el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya (PDR) per al període de programació 2014-2020.

 Les línies d’ajut associades al CGE en aquesta convocatòria 2016 són les següents:

Competitivitat:

 • Primera instal·lació de joves agricultors i agricultores
 • Millora de la competitivitat de les explotacions agràries
 • Mitigació del canvi climàtic en explotacions agràries
 • Diversificació agrària

 Sostenibilitat:

 • Compensació a les zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques
 • Pràctiques agroambientals

                    Obertes a nous sol·licitants:

                          o  Conservació de races autòctones
                          o  Biodiversitat cultivada
                          o  Gestió de la fertilització
                          o  Gestió de zones humides (amb especificitats)
                          o  Millora dels hàbitats esteparis de la Xarxa Natura 2000 (amb especificitats)
                    Només renovació de compromisos:
                          o  Gestió i recuperació de prats i pastures
                          o  Apicultura per a la millora de la biodiversitat
                          o  Sistemes alternatius a la lluita química
                          o  Producció integrada
 • Agricultura ecològica (oberta a nous sol·licitants)
 • Foment de la ramaderia ecològica (només renovació de compromisos)
 • Ajuts procedents de compromisos contrets en el PDR 2007-2013 (només renovació de compromisos):
  • Millora i foment de prats i pastures naturals en zones de muntanya
  • Millora de pastures en zones de muntanya per a la protecció del paisatge i la biodiversitat
 • Ajut procedents de compromisos de PDR anteriors: mètodes de producció agrària compatibles en zones humides incloses en la llista de la convenció de Ramsar, submesura de Retirada a la producció per una durada mínima de vint anys (només renovació de compromisos)
Més avall us podeu descarregar l’ordre.

Per a qualsevol consulta, no dubtin en contactar amb nosaltres.

Documents adjunts