És l’import complementari al pagament base, que cobraran els joves agricultors. L’import pot arribar fins el 25% del valor del dret de pagament base, fins un màxim de 90 drets.

Requisits:

  • Instal·lar-se a l’explotació l’any de la sol·licitud de la DUN o en els 5 anys previs (el data d’inici de l’activitat serà la data d’alta a la seguretat social agrària).
  • Tenir fins a 40 anys (a 31 de desembre).
  • Incorporació en explotacions agràries prioritàries, exercint el control i la gestió.