El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) fa efectiu aquesta setmana el pagament corresponent al saldo de la prima per vaca alletant, de la campanya 2014 per un import total de 8.173.834 euros.

La prima de vaques alletants és un ajut directe que forma part del primer pilar de la Política Agrària Comuna (PAC), i que té com a objectiu el suport a la renda de les explotacions agràries per a assegurar-ne el seu manteniment i evitar, així, l’abandonament de terres i el despoblament del medi rural. Amb aquest suport al sector agrari també es reforça el teixit econòmic i productiu del nostre país, a través del manteniment de la pròpia activitat agrària i la de la indústria i comerç que s’hi relaciona, així com assegurar l’abastiment d’aliments a la ciutadania. Concretament, la prima de vaques alletants té un impacte molt important en comarques com Osona (1.419.441 €  a 163 beneficiaris), el Ripollès (1.338.024 € a 199 beneficiaris), el Berguedà (884.306 € a 124 beneficiaris), la Cerdanya (546.022 €  i 106 beneficiaris), el Pallars Sobirà (539.463 € a 103 beneficiaris) i La Garrotxa (531.529 € a 83 beneficiaris), entre d’altres .

Prima per vaca alletant:

  •  Objecte: el manteniment dels ramats de vaques que alleten les seves cries de vedells per a la producció de carn.
  •  Beneficiaris: les persones físiques o jurídiques titulars d’una explotació ramadera que mantinguin vaques alletants i que tenien assignats drets a prima.
  •  Finançament: pressupost 100% procedent del FEAGA (UE).
  •  Dades del pagament:221 productors, que rebran un total de 8.173.834 euros.