­

AGRO90, SL es va crear el desembre de 1989 com a consultoria de serveis dedicada a la realització d’estudis i projectes d’enginyeria agrícola, ramadera, forestal i medi ambient.  Actualment està reconeguda pel Departament d’Agricultura com a Entitat d’Assessorament Agrari.

Al menú podeu consultar tots els treballs i projectes que realitzem i, més avall, les notícies o aclariments de l’actualitat del món agrari  forestal:

 

 

Convocatòria d'ajuts al sector agrari, alimentari i forestal 2014

Convocatòria d'ajuts al sector agrari, alimentari i forestal per al foment del planejament i la redacció de projetes de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I) per al desenvolupament de noves tecnologies, productes i processos, per fer front al canvi climàtic i donar suport a les energies renovables, la gestió de l'aigua i la biodiversitat, corresponents a l'any 2014 (convocatòria),

Plans de gestió forestal: tipus i avantatges

Documents d'ordenació forestal aplicables als boscos privats, que permeten programar la realització de treballs de gestió i millora forestal per un termini màxim establert, normalment de 15 anys. En què consisteixen? Quines avantatges té? En aquest article us responem a aquestes preguntes...

Plans Tècnics de Gestió Cinegètica (PTGC)

La caça és una activitat molt estesa arreu del territori, i practicada per un gran nombre d’usuaris. Per això cal ordenar-la correctament, prioritzant la bona gestió dels vedats i les espècies cinegètiques que contenen. En aquest article us fem un resum de què és, com s'ha de fer, quan s'ha de presentar... un Pla Tècnic de Gestió Cinegètica.

El Catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en sòl no urbanitzable

El Catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en sòl no urbanitzable és un document, elaborat per cada municipi que identifica edificacions que compleixen certs requisits que fan necessari la seva preservació per poder-les destinar a algun dels usos autoritzables. En aquest article us expliquem els tipus d'edificacions que inclou i el procediment d'atorgament de llicències d'obra.

Normativa per l'obertura d'un establiment de turisme rural

En aquest article us fem un breu resum de la classificació i modalitats dels establiments de turisme rural a Catalunya, així com els requisits tècnics i capacitats mínimes.

Declaració d'alta o modificació cadastral

Segons la Llei del Cadastre Immobiliari existeix l'obligació de declarar davant el cadastre les alteracions que es produeixin en els béns immobles. Són alteracions: les segregacions de finques, agrupacions, canvis de límits, de titularitat, etc. En el present post us expliquem quins models s'han de presentar per a realitzar els canvis. No dubteu en contactar amb nosaltres si voleu que ens ocupem del tràmit o teniu alguna consulta.

 

Manresa  Telèfons de contacte Sant Feliu C.  Telèfons de contacte Caldes M.  Telèfons de contacte

 

Translate »