­

AGRO90, SL es va crear el desembre de 1989 com a consultoria de serveis dedicada a la realització d’estudis i projectes d’enginyeria agrícola, ramadera, forestal i medi ambient.  Actualment està reconeguda pel Departament d’Agricultura com a Entitat d’Assessorament Agrari.

Al menú podeu consultar tots els treballs i projectes que realitzem i, més avall, les notícies o aclariments de l’actualitat del món agrari  forestal:

 

 

Ajuts a la gestió forestal sostenible de finques públiques

Es convoquen per a l'any 2015 els ajuts a la gestió forestal sostenible destinats a la redacció i revisió dels instruments d'ordenació forestal, la xarxa viària per a la gestió dels boscos, les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics en finques de titularitat pública, i els ajuts a la prevenció d'incendis forestals i restauració del potencial forestal i les inversions per a la transformació i comercialització dels recursos forestals. La presentació de sol·licituds finalitza el 8 de novembre de 2015. No dubteu en contactar amb nosaltres per qualsevol dubte o aclariment!

Al·legacions a la revisió cadastral de les edificacions

Durant el procés de regularització cadastral de varis municipis del nostre voltant, AGRO90 ha detectat múltiples errors. Per aquesta raó, si vostè detecta errors, una vegada notificades les modificacions cadastrals, ja sigui de superfícies, usos o qualificacions urbanístiques, no dubti en contactar amb nosaltres, per tal d'informar-lo i tramitar-li les al·legacions pertinents abans dels 15 dies de termini.

AGRO90 ja té Twitter!

AGRO90 ja disposa de Twitter (@agro90_eng). Amb l’objectiu de millorar la difusió dels serveis que oferim i les activitats que anem realitzant hem entrat de ple a les xarxes socials. A l'igual que al facebook, ja consolidat, podeu accedir-hi des dels vostres propis comptes o bé directament a través dels següents enllaços:
Tweet-agro90         facebook-agro90

A AGRO90 ja disposem de tècnics habilitats per tramitar els PGDR

A partir del 27 de maig de 2015, tots els plans de gestió de dejeccions ramaderes (PGDR) de les granges de l’annex III, si no preveuen increments de producció de dejeccions superiors a 7.000 kg N, hauran d’estar elaborats i signats per personal tècnic habilitat. Per tant, en el moment de la presentació del PGDR, aquest ja estarà aprovat, i no caldrà un informe favorable per part del Departament d’agricultura.

Programa d’inspeccions d’equips d’aplicació de fitosanitaris de Catalunya

El DAAM ha elaborat un programa d'inspeccions que permet concentrar les inspeccions per zones, facilitant així els desplaçaments als titulars i assegurant que tots els equips d'aplicació de fitosanitaris hauran passat la inspecció abans de la data màxima permesa per la directiva europea.

Guia de pràctiques correctes d'higiene en la producció i comercialització d'ous ecològics

Aquest document reuneix els nombrosos requisits que les normes d'higiene alimentària i de producció ecològica imposen als productors i comercialitzadors d'ous ecològics, amb la finalitat d'esclarir el marc legal per ajudar a complir la legislació i fomentar la creació de noves explotacions.

 

Manresa  Telèfons de contacte Sant Feliu C.  Telèfons de contacte Caldes M.  Telèfons de contacte

 

Translate »