Plantacions forestals

La repoblació amb espècies productores de fusta de qualitat constitueix una alternativa econòmica i ambiental per a nombrosos terrenys retirats del cultiu agrícola. També pot repoblar-se amb aquestes espècies les vores i marges de rierols i les zones menys aptes per a l’agricultura. Naturalment també poden utilitzar-se aquestes espècies per a la repoblació de terrenys forestals, encara que limitant la seva plantació a petites zones amb característiques edàfic-climàtiques adequades, la qual cosa conduirà a la formació de petits bosquets dispersos.

La creació de nous recursos forestals, a través de plantacions establertes per l’home, pot contribuir positivament a recuperar terrenys que, per condicions socioeconòmiques, tecnològiques o  inadequada utilització, es troben abandonats, sense cap ús productiu o en procés de desertificació; i, a la generació de riquesa per a benefici dels seus propietaris.

A AGRO90 fem un estudi tant de plantacions de creixement ràpid per a biomassa, com frondoses nobles, o bé, espècies inoculades amb fongs, tenint en compte:

  • Objectiu de la plantació.
  • Estudi físic de lloc.
  • Elecció de l’espècie.
  • Disseny de la plantació.
  • Càlcul financer de la inversió.
  • Planificació de la plantació.