A continuació adjuntem dues notes (del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, i de la Direcció General de Desenvolupament Rural de la Generalitat de Catalunya, que ens han fet arribar amb objecte de contribuir a respondre les preguntes més freqüents que solen formular-se en relació amb les noves ajudes directes de la PAC que seran d’aplicació a partir de 2015.

Cal dir que ambdues notes no són de caràcter legal sinó informatiu.

  1. Resta pendent que el DAAM ens confirmi:  
– Com es miraran els ingressos agraris de les societats per comprovar el requisit de ser agricultor actiu. 
– Si els productors que quedaran dins del règim de petits agricultors podran fer cessions de drets de pagament base, en cas de no complir amb el requisit d’ agricultor actiu. 
– Què es considerarà com situacions artificials.

  1. Compra-venda de drets sense terra

– Cal tenir en compte que un receptor que compri al 2014 drets sense terra, a la seva dun ha de declarar tantes hectàrees “lliures de drets” com drets compri. P.ex. si el comprador ja disposa de drets de PU, (3 drets de PU) i a la seva dun declara 10ha admissibles, podrà comprar com a màxim 7 drets sense terra. Si el comprador no té drets de PU, tot i comprar drets sense terra aquest any, no se li assignaran drets de pagament base al 2015.