La Directiva 2009/128/CE, de 21 d’octubre, del Parlament Europeu i del Consell, que estableix un ús sostenible dels plaguicides, fixa determinats requisits de compliment obligat en aquesta matèria i entre ells l’obligatorietat de les inspeccions periòdiques als EAPF. En aquest context, l’estat espanyol va publicar el Reial Decret 1702/2011, de 18 de novembre,d’inspeccions periòdiques dels equips d’aplicació de productes fitosanitaris on s’estableix que tots els EAPF han d’estar inspeccionats, com a mínim una vegada, abans del 26 de novembre de 2016, exceptuant els equips nous adquirits després del 10 de desembre de 2011, que han d’inspeccionar-se dins del termini de cinc anys després de la seva compra.

Per tal de complir amb el mandat de la Directiva, el Departament d’ Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha elaborat el Programa d’inspeccions de Catalunya, un programa comarcal que planifica durant l’any 2015 i 2016 les inspeccions dels EAPF que s’han de realitzar al territori de Catalunya, permetent concentrar les inspeccions per zona, facilitant així els desplaçaments als titulars dels EAPF i assegurant que tots els equips d’aplicació hauran passat la inspecció abans de la data màxima permesa.

El calendari d’execució establert marca per a cada comarca un dels cinc períodes trimestrals compresos entre el segon trimestre de 2015 i el segon trimestre de 2016:

  • 2n trimestre 2015: Alt Penedès, Garrigues, Anoia, Conca de Barberà, Segarra, Solsonès, Urgell.
  • 3r trimestre 2015: Baix Ebre, Montsià.
  • 4r trimestre 2015: Baix Empordà, Baix Penedès, Gironès, Noguera, Pla d’Urgell, Priorat, Segrià.
  • 1r trimestre 2016: Alt Camp, Alt Empordà, Baix Camp, Barcelonès, Maresme, Ribera d’Ebre, Terra Alta, Segrià.
  • 2n trimestre 2016: Alt Urgell, Alta Ribagorça, Bages, Baix Llobregat, Berguedà, Cerdanya, Garraf, Garrotxa, La Selva, Osona, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Pla de l’Estany, Ripollès, Tarragonès Vallès Occidental, Val d’Aran Vallès Oriental.

Si vols més informació pots consultar la pàgina web del Centre de Mecanització Agrària del DAAM.