Projectes d’obra i activitat: hípiques

AGRO90, com a empresa d’Enginyeria Agrònoma realitza els projectes necessaris per a dur a terme una activitat hípica en una finca rústica:

 • PROJECTE D’OBRA de totes les instal·lacions necessàries, moviments de terra, etc.  Aquest projecte inclou un estudi paisatgístic.
 • PROJECTE D’ACTIVITAT, al acabar les obres caldrà fer el tràmit de llicència ambiental / comunicació segons la Llei 20/2009. Es demanarà llicència ambiental si l’explotació té més de 500 places equines (Annex II), en cas contrari, només es necessitarà fer una comunicació a l’Ajuntament (Annex III).

Les instal·lacions hípiques més comuns són:

RECEPCIÓ, OFICINA I SANITARIS PELS CLIENTS 

 • Fixes, edificació d’obra, amb una superfície mínima de 10 m2, amb sanitaris pel clients i espai per oficina i recepció.
 • Provisionals, amb estructura de fusta i coberta lleugera a una o dues aigües, amb els mateixos requeriments.

BOXES

 • Fixes, d’obra, generalment amb separadors de fusta i coberta d’obra a una o dos aigües.
 • Provisionals, amb estructura de fusta i coberta lleugera a una o dues aigües

PÀDOCS

 • Tancats amb suports verticals de fusta o metàl·lics i tancament lleuger amb fusta o cinta electrificada.

ZONA DE DUTXES I PREPARACIÓ

 • Punt d’aigua amb pressió.
 • Base de paviment de formigó per les dutxes.
 • Zona on poder deixar lligats els animals per la preparació.

GUARDARNÈS I/O MAGATZEM

 • Edificació fixa o provisional per guardar els equips, material de manteniment dels cavalls.

PISTES 

 • Recorregut d’obstacles en terreny variat.
 • Pistes cobertes o descobertes.

Últims projectes

 • Expedient de legalització d’una activitat hípica existent al TM Font-rubí (Alt Penedès)
 • Projecte de tancament d’una finca i construcció d’un cobert d’aixopluc per a 2 cavalls a Manresa (Bages).
 • Projecte d’actuació específica en sòl no urbanitzable d’una hípica al TM de Tordera (Maresme).
 • Pla especial per a la implantació d’un centre hípica al TM de Vallgorguina (Vallès Oriental).
 • Projecte d’obra d’una explotació equina al TM de Vallgorguina (Vallès Oriental).
 • Projecte d’activitat de cria i doma de cavalls menorquins al TM de Fonollosa (Bages).
 • Proyecto de un centro de alto rendimiento y medicina equina reproductiva a Cáceres.
 • Projecte d’obra i activitat de cria de cavalls a TM de Gaià (Bages).
 • Projecte de construcció d’una nau de cria de cavalls espanyols al TM de L’Ampolla (Baix Ebre).
 • Projecte de legalització d’una activitat de cria de cavalls al TM de L’Ampolla (Baix Ebre).
 • Projecte d’obra: construcció d’una hípica dedicada a l’equinoteràpia al TM de Calders (Moianès).
 • Projecte d’una activitat d’equinoteràpia al TM de Calders (Moianès).
 • Projecte d’ampliació d’una hípica dedicada a l’equinoteràpia  al TM de Calders (Moianès).
 • Projecte d’obra d’un cobert aixopluc per a cavalls en extensiu al TM de Talamanca (Bages).
 • Projecte d’ampliació d’activitat hípica existent al TM de Porqueres (Pla de l’Estany).