Qualitat turística: Categorització dels establiments de turisme rural

El procés de categorització dels establiments de turisme rural és una opció voluntària, que permet identificar i classificar els allotjaments en funció de les prestacions i serveis que ofereixen, d’1 a 5 espigues.

La finalitat és donar a conèixer l’oferta de turisme rural de qualitat certificat per tal de facilitar la promoció i atraure el turisme, inclòs el turisme internacional.

L’establiment ha d’estar inscrit al Registre de Turisme de Catalunya.