Qualitat turística: Categorització dels establiments de turisme rural

La Direcció General de Turisme impulsa el procés de categorització dels establiments de turisme rural, com una opció voluntària, que permet identificar i classificar els allotjaments en funció de les prestacions i serveis que ofereixen. La finalitat és donar a conèixer l’oferta de turisme rural de qualitat certificat per tal de facilitar la promoció i atraure el turisme, inclòs el turisme internacional.

El model s’estructura en cinc categories, d’una a cinc espigues, que valoren els següents paràmetres:

  • Entorn de la casa i edificació.
  • Estances interiors (zones comunes, habitacions i banys).
  • Mobiliari, decoració i parament.
  • Espai exterior.
  • Condicions de comercialització.
  • Serveis que s’ofereixen a l’hoste.
  • Proposta d’activitats a l’entorn (culturals, en el medi, familiars, d’agroturisme, esportives, turisme actiu, de salut, gastronòmiques, etc).

Als establiments de turisme rural que s’adhereixin al model, se’ls adjudicarà una categoria que va d’una a cinc espigues depenent de les característiques, prestacions i serveis  de l’establiment.

 

Procediment de categorització

El procés de categorització s’inicia amb la sol·licitud de la persona titular de l’establiment de turisme rural que ha d’estar degudament inscrit al Registre de Turisme de Catalunya. La sol·licitud s’haurà de presentar per Internet a Canal Empresa.

Una vegada aquesta documentació arribi a la Direcció General de Turisme, s’obrirà un expedient en que el proper pas serà la visita d’un inspector a l’establiment per tal de validar la informació. Tot aquest material es presentarà a la Comissió Mixta d’Avaluació que formularà un informe que donarà pas a la proposta de resolució. Aquesta serà comunicada a la persona titular.

La proposta de resolució pot ratificar o no la valoració del qüestionari presentat pel titular. En cas de disconformitat mostrarà si hi ha aspectes a millorar i el termini previst per comunicar les millores. Per últim, mitjançant resolució, s’atorgarà la categoria a l’establiment i, d’ofici, s’inscriurà al Registre de Turisme de Catalunya.