El Govern ha aprovat el Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, sobre l’aplicació a partir de 2015 dels pagaments directes a l’agricultura ia la ramaderia i altres règims d’ajuda, així com sobre la gestió i control dels pagaments directes i dels pagaments al desenvolupament rural per a l’aplicació definitiva de la Política Agrària Comuna (PAC)  entre  el 2015 i 2020, unes ajudes que prevaldran a l’agricultor “actiu” i es calcularan en funció de regions agronòmiques.

L’element fonamental del nou sistema d’ajudes directes de la PAC és el règim de pagament base, que suposa el pas a un nou sistema d’ajudes directes desacoblades de la producció, calculat amb base 50 regions amb un potencial agrari similar.

Els reials decrets aprovats inclouen el règim de pagament base, així com els pagaments complementaris al pagament base.

El model d’aplicació recull que els pagaments de la PAC es destinaran a “agricultors actius”, que són els que realitzen una activitat agrària de cultiu o cria d’animals, o de manteniment de la seva explotació en condicions adequades. És a dir, es prevaldrà als perceptors que tenen una activitat econòmica mínima de la qual obtenen ingressos agraris, a part de les pròpies ajudes, o si escau “que demostrin que realitzen directament i sota la seva responsabilitat una activitat agrària que consisteixi a conrear o criar bestiar o mantenir en bones condicions les superfícies de la seva explotació”.

A més, com a mesura de simplificació, s’implantarà un règim per a petits agricultors que facilitarà la tramitació de les sol·licituds de menys d’1.250 euros d’ajudes anuals.

Dins dels pagaments directes s’inclouen també els complementaris al pagament base, que inclouen dos tipus d’ajudes: les vinculades a les pràctiques beneficioses per al medi ambient -també conegut com ‘greening’, capítol al que es dedica el 30 % del pressupost nacional- i als joves agricultors, al que es destina el 2 % d’aquest pressupost.

El sistema engloba també les denominades “ajudes associades” per a sectors amb dificultats, que aniran dedicades, particularment, als ramaders, però també a altres produccions com l’arròs, els cultius industrials -cas del tomàquet d’indústria o la remolatxa-, o els proteics per a l’alimentació del bestiar.

Segons el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi ambient, la nova PAC “està més sensibilitzada” amb el medi ambient, dóna un major impuls a la incorporació dels joves i “promou una reducció de les diferències individuals en el nivell d’ajuda”.

Els agricultors i ramaders tindran una nova assignació de drets de pagament bàsic durant 2015, quan entri en vigor la nova PAC, ja que el 31 de desembre de 2014 els drets de pagament únic existents -del vell sistema- desapareixen.

 Mapes de regionalització de Catalunya, segons RD 1076/2014

 

Documents adjunts