D’acord amb el que estableix la normativa actual en matèria d’identificació i registre i moviments, els titulars de les explotacions bovines tenen l’obligació de comunicar a l’autoritat competent els naixements, les morts i els moviments d’entrada i sortida dels animals en les seves explotacions.


En el cas dels naixements:
– Els cròtals s’han de col·locar dins dels 20 dies després del naixement i, en qualsevol cas, abans que l’animal abandoni l’explotació de naixement
– Un cop col·locats els cròtals, el titular disposa de 7 dies per a comunicar el naixement al DARP

En el cas de les explotacions que estiguin expressament autoritzades a l’ajornament de la identificació:

– Els cròtals s’han de col·locar dins dels 6 mesos després del naixement i, en qualsevol cas, abans que abandonin l’explotació de naixement

– El titular de l’animal ha de realitzar dues notificacions al DARP:

  •  Una als 7 dies després del naixement de l’animal per a comunicar el naixement
  • Una altra als 7 dies després de la col·locació dels cròtals, per a comunicar la col·locació dels cròtals.

En el cas de les morts i dels moviments d’entrada i sortida, el titular disposa de 7 dies per a realitzar la comunicació corresponent al DARP.

 

MOLT IMPORTANT
A més de les sancions administratives en matèria d’identificació, registre i traçabilitat, d’acord amb la Llei 8/2003 de Sanitat Animal, l’incompliment d’aquests terminis comporta, tant una penalització dels ajuts directes associats al sector boví com una reducció en Condicionalitat, d’acord amb la normativa que els regula.

Per a la campanya 2019 i d’acord amb les indicacions de la Comissió Europea, es modifica el sistema de penalització tant pels ajuts directes associats en el sector boví, com per a la Condicionalitat. En ambdós casos s’endureix el sistema de penalitzacions.

Us recordem que en l’àmbit de condicionalitat es penalitzen la totalitat dels ajuts directes i determinats ajuts del PDR que s’hagin sol·licitat en cas de trobar-se incompliments.