Revisions del cadastre 

A AGRO90 hem fet revisions cadastrals, tant de rústica com d’urbana, de diferents municipis de Catalunya.

  • 25 municipis de la província de Tarragona
  • 21 municipis de la província de Barcelona
  • 18 municipis de la província de Lleida
  • 22 municipis de la província de Girona