Us informem que a la pàgina web del DARP (http://bit.ly/SGreening) s’ha publicat una eina que permet als agricultors fer la simulació de les superfícies i conreus de la campanya i avaluar el compliment dels requisits del pagament verd.

Aquesta és una eina de caràcter informatiu. La seva finalitat és facilitar als agricultors i agricultores la planificació dels seus conreus i comprovar si compleixen les condicions del pagament verd o “greening”.

Forma d’utilització

Us heu de descarregar l’arxiu excel de l’enllaç i fer-lo servir en el vostre ordinador.

  1. Escolliu al desplegable els conreus de la vostra explotació (columna “Codi producte i nom”)
  2. Introduïu la superfície per a cadascun dels conreus (columna “Superfície (ha)”)
  3. El programa determina la seva validesa per a “greening” tenint en compte que:
    • A efectes de diversificació, els conreus del mateix “GRUP DE DIVERSIFICACIÓ” compten com un sol conreu
    • A efectes dels SIE, la superfície compta amb el percentatge que figura a la columna “COMPTA PER SIE”

Els resultats són únicament orientatius i en cap cas comportaran responsabilitats al Departament d’Agricultura.

 

Documents adjunts