Sistemes alternatius de lluita química  (PDR 14-22)

Objectius

Reduir de l’aplicació de productes químics mitjançant el foment de l’aplicació de sistemes alternatius a la lluita química contra plagues i malalties en cultius de fruiters, vinya, olivera, cítrics i hortalisses.

Requisits de la mesura

Pertànyer a una Agrupació de Defensa Vegetal (ADV) o estar inscrit en el registre de Productors de Producció Integrada (CCPI) amb la totalitat de la superfície acollida a l’ajut i complir les obligacions que es deriven.

La superfície mínima on s’ha de dur a terme l’actuació és d’1 hectàrea per a tots els cultius excepte per al cultius hortícoles i maduixera a l’aire lliure que serà de 0,5 hectàrees i hortícoles, ornamentals i maduixa sota coberta que serà de 0,1 hectàrees.

Mantenir una superfície de cultiu mínima homogènia amb l’objectiu que els sistemes alternatius a la lluita química tinguin la màxima efectivitat. Segons el tipus de cultiu les superfícies mínimes seran les següents:

 • Fruiters de llavor, pinyol, noguera i cítrics: 1 ha
 • Vinya: 40 ha
 • Olivera: 20 ha
 • Hortícoles i maduixa aire lliure: 0,5 ha
 • Hortícoles, ornamentals i maduixa sota coberta: 0,1 ha

En cas de no assolir la superfície mínima exigida, els agricultors podran agrupar-se amb altres membres de la seva Agrupació de Defensa Vegetal o del CCPI.

Incompatibilitats

Agricultura ecològica 2014-2020

Quantia dels ajuts

Per a tots els cultius i plagues s’estableix un ajut per hectàrea i any específic d’acord amb el corresponent mètode alternatiu de lluita i les seves característiques pròpies:

 • Fruiters de llavor (Pomera, perera i codonyer)
  • Captura massiva o atracció i mort contra la mosca de la fruita (Ceratitits capitata): 134 €/ha
  • Confusió sexual contra carpocapsa: 71 €/ha
 • Fruiters de pinyol: Presseguer, nectariner, prunera i albercoquer
  • Captura massiva o atracció i mort contra la mosca de la fruita (Ceratitits capitata): 174 €/ha
  • Confusió sexual contra anarsia (Anarsia lineatella): 74 €/ha
  • Confusió sexual contra grafolita (Cydia molesta): 41 €/ha
 • Fruiters de pinyol: Cirerer
  • Captura massiva contra Drosophila suzukii121 €/ha
 • Fruits de closca: Noguera
  • Confusió sexual contra carpocapsa (Cydia pomonella): 71 €/ha
 • Cítrics
  • Captura massiva o atracció i mort contra la mosca de la fruita (Ceratitits capitata): 118 €/ha
  • Confusió sexual contra el poll roig californià (Aonidiella aurantii): 210 €/ha
 • Vinya
  • Confusió sexual contra el cuc del raïm (Lobesia botrana): 92 €/ha
 • Olivera
  • Captura massiva o atracció i mort contra la mosca de l’olivera (Bactrocera oleae): 111 €/ha
 • Hortícoles
  • Aportació de fauna útil: depredadors i/o parasitòids contra pugons, trips, mosca blanca, minadores i lepidòpters: 400 €/ha
  • Implantació de marges amb plantes reservoris de fauna auxiliar: 515 €/ha
 • Ornamentals
  • Aportació de fauna útil: depredadors i/o parasitòids contra pugons, trips, mosca blanca, minadores i lepidòpters: 400 €/ha
 • Maduixera
  • Captura massiva contra Drosophila suzukii: 121 €/ha
  • Aportació de fauna útil: depredadors i/o parasitòids contra pugons, trips, mosca blanca, minadores i lepidòpters: 400 €/ha

-> Ajut a la producció ecològica PDR 2023-2027

-> Tornar a l’ Índex d’ajuts