Benvolguts/des

“Us comuniquem que properament es publicarà l’ordre per la qual es prorroga el termini de presentació dels ajuts i tràmits associats a la DUN fins el dia 15 de juny.”

Us recordem que amb la DUN s’actualitza la titularitat de les parcel·les vitícoles al Registre Vitivinícola de Catalunya (RVC), fet que dona dret a obtenir la targeta vitícola que permet l’entrega del raïm. Atès que la data de pròrroga afecta directament al funcionament del Registre Vitícola, degut a que les possibles incidències en les declaracions de parcel·les vitícoles puguin no estar resoltes per poder fer entrega de la targeta vitícola, es recomana que tot aquell que hagi de declarar parcel·les de vinya sigui amb data màxima de 31 de maig.

NOU RÈGIM D’AUTORITZACIONS DE VINYA

El Reglament (CE) núm. 1308/2013 estableix un nou sistema per a la gestió de les plantacions de vinya en l’àmbit de la Unió Europea basat en un règim d’autoritzacions per a plantacions de vinya i que substitueix l’actual règim de drets de vinya, durant el període de l’any 2016 al 2030.

A partir de l’1 de gener del 2016 la regulació del potencial vitícola, segons s’estableix al Reglament (CE) núm. 1308/2013, es perfila de la forma següent:

  • El règim de drets de replantació serà substituït per un règim d’autoritzacions fins al 31 de desembre del 2030.
  • Desapareixen les reserves de drets regionals (i nacional) i les transferències entre viticultors.
  • Les autoritzacions tindran una durada de 3 anys i no seran transferibles*.

Els titulars que vulguin plantar vinya podran obtenir una autorització de tres formes diferents:

  • Conversió dels drets associats al seu NIF/CIF al Registre vitivinícola de Catalunya en autoritzacions.
  • Mecanisme de salvaguarda (repartiment [>0%-1%] de la superfície plantada a l’Estat membre a 31 de juliol).
  • Replantacions (en la mateixa explotació del titular de la vinya que va efectuar l’arrencada).

Els propietaris de drets de replantació que vulguin transferir-los dintre de l’àmbit de Catalunya han de presentar la sol·licitud de transferència com a màxim el dia 16 de novembre del 2015.

Més informació a http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/agricultura/dar_vinya/nou-regim-autoritzacions-plantacions-vinya/