Per aquesta campanya 2018, i com ja us hem comentat en un post anterior, el Departament ha posat a disposició la #fotodun2018. És un formulari que permet enviar fotografies georeferenciades, les quals recomanen enviar per aportar una evidència per a justificar les sol·licituds de modificació de SIGPAC.

Resulta especialment recomanable ens els casos de rompudes (canvis de FO/PA a TA) i en els casos que es vulgui recuperar l’admissibilitat dels recintes que han estat canviats pel DARP a ús improductiu (IM) per haver estat 5 o més anys consecutius declarats com a guarets.

D’acord amb l’article 14.10 del Reial Decret 980/2017 les superfícies de cultiu que s’hagin declarat durant més de 5 anys consecutius en guaret NO es consideraran admissibles, a no ser que el sol·licitant pugui demostrar que s’està realitzant una activitat agrària sobre elles.

Per donar compliment al Reial Decret, aquests recintes han deixat de ser admissibles, i s’ha modificat el seu ús a improductiu (IM), que és el que tenen al SIGPAC d’aquesta campanya 2018. Aquests recintes també contenen el codi d’incidència 158 (atribut del recinte a SIGPAC). I tal i com es va comentar en les jornades de formació Novetats DUN 2018, estan identificats als CROMOS, amb el codi G al camp INFO:

En cas que s’estigui realitzant una activitat agrària i es vulgui recuperar l’admissibilitat del recinte, caldrà declarar el producte que s’estigui cultivant i generar la corresponent sol·licitud de modificació de SIGPAC. I per tal de poder recolzar el fet de que s’està realitzant aquesta activitat agrària, teniu a disposició el formulari #fotoDUN2018, on podeu adjuntar les corresponents fotografies georeferenciades dels recintes.

Per més informació cliqueu aquest enllaç.