El Departament d’Agricultura ens ha fet arribar els següent comunicat i terminis sobre la verificació periòdica dels sistemes d’emmagatzematge de dejeccions líquides o semi-líquides. Si teniu interès en que us fem aquesta verificació no dubteu en contactar amb nosaltres a info@agro90.com.

” Benvolgut/da:

S’ha publicat a la web del DARP la instrucció tècnica per realitzar la verificació periòdica dels sistemes d’emmagatzematge de dejeccions líquides o semi-líquides que estableix els articles 8.2, 10.7 i 17.5 del Decret 153/2019: http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/ramaderia/dar_dejeccions_ramaderes_fertilitzants_nitrogenats/dar_sistema_emmagatzematge/

 Aquesta verificació s’ha de realitzar cada 6 anys. La primera, s’ha d’efectuar (i presentar-ne els resultats al DARP) en els següents terminis:

  • Instal·lacions d’emmagatzematge en explotacions d’Annex I o II en zona vulnerable: 25 de juliol de 2020.
  • Instal·lacions d’emmagatzematge en explotacions porcines d’Annex III en zona vulnerable que tinguin igual o més de 1.200 places de porcs d’engreix: 25 de juliol de 2021.
  • Instal·lacions d’emmagatzematge en explotacions porcines d’Annex III en zona vulnerable que tinguin menys de 1.200 places de porcs d’engreix: 25 de juliol de 2022.
  • Resta d’instal·lacions: 25 de juliol de 2023.

 Tingueu present que l’acabament del corresponent termini, sense que s’hagi presentat al DARP el resultat de la verificació, no eximeix de l’obligació material de realitzar-la i presentar-ne els resultats, encara que sigui fora de termini. La verificació tècnica de les basses té l’objectiu de prevenir, detectar i, si escau, corregir fuites i altres deficiències que es puguin trobar, de manera que la instal·lació d’emmagatzematge no tingui efectes perjudicials a nivell mediambiental.

 La verificació s’ha de presentar al DARP mitjançant el tràmit de petició genèrica adreçat al Servei Territorial del DARP que correspongui, seguint les indicacions del punt 4 de la instrucció tècnica.

 Per qualsevol dubte o aclariment, estem a la vostra disposició.

Cordialment,

 Servei de Sòls i Gestió Mediambiental de la Producció Agrària

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació “